En hyggelig tur over de Sydsjællandske/Sydfynske øer. Den 28/6 til den 2/7 2008

Ideen med turen

Cyklisterne

Ruten

Links

Kontakt

Køb din egen turcykel på www.UniTur.dk